Odkazy na další stránky ČUN: ústředí ČUN | ČUN Praha | ČUN Brno | ČUN Liberec | ČUN Zlin | ČUN Kroměříž | ČUN Jihlava | ČUN Ostrava | CZSP ČUN |

ČUN Liberec, Klášterní 117, 460 05 Liberec V, suterén budovy kláštera, vchod zezadu.     Mapa

Užitečné odkazy

Adresář služeb pro sluchově postižené

APPN – Agentura Profesního Poradenství pro Neslyšící

Vratislavova 12/28, 128 00 Praha 2
www.appn.cz

ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

www.asnep.cz

Asociace pedagogů sluchově postižených

www.asociacepsp.wz.cz

Asociace pracovníků speciálně pedagogických center

http://apspc.cz

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR

http://arpzpd.cz

Automotoklub neslyšících Praha

www.amkn-praha.wz.cz

Centrum služeb pro sluchově postižené Ústí nad Labem

www.cespo.eu

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

www.asnep.cz/tlumoceni

Český klub nedoslýchavých HELP

http://home.tiscali.cz/ckn_help/

Centrum komplexní péče

www.demosthenes.cz

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.

www.frpsp.cz

Pevnost České centrum znakového jazyka o.s.

www.pevnost.com

Svaz neslyšících a nedoslýchavých o.s.

www.snncr.cz

Simultánní přepis mluvené řeči

www.prepis.cun.cz

Divadlo Neslyším

www.neslysim.cz

Helppes o.s.

www.helppes.cz

Hradecký spolek neslyšících

www.hsnhk.estranky.cz

Labyrint Brno, o.s.

www.labyrintbrno.cz

Lorm, o.s.

www.lorm.cz

Trojrozměr o.s. Brněnské centrum českého znakového jazyka

http://www.trojrozmer.cz/

3 Dimenze Moravské centrum znakového jazyka

http://www.3dimenze.net/

Klub přátel červenobílé hole o.s.

www.klubpratel.wz.cz/

Pražský spolek neslyšících

www.cds-psn.eu

Sportovní klub neslyšících Brno

www.sweb.cz/skn.brno

Sportovní klub Olympia Praha sluchově postižených sportovců

http://sk.olympia.sweb.cz

Sportovní Klub SKIVELO neslyšících Olomouc

www.skivelo.olnet.cz

Středisko rané péče TamTam

www.tamtam-praha.cz

Pomocné tlapky o.p.s.
Asistenční psi pro zdravotně postižené a canisterapie

www.pomocnetlapky.cz

Česká komora tlumočníků znakového jazyka o.s.

www.cktzj.com
Kochleární implantát

Aima s r.o.

www.aima.cz

Centrum kochleárních implantací u dětí

www.ckid.cz

Cochlear

www.cochlear.com

Sdružení uživatelů kochleárního implantátu

www.suki.cz
Další internetové odkazy pro sluchově postižené

Kochlear

www.kochlear.cz

Helpnet

www.helpnet.cz

Internetová poradna

www.internetporadna.cz

Jazykové centrum Ulita

www.jazykove-centrum-ulita.cz

Křižovatka

www.krizovatka.cz

Neslyšící.cz o. s.

www.neslysici.cz

Ruce.cz

www.ruce.cz

Ticho.cz

www.ticho.cz


Firmy, prodejny, servisy kompenzačních a technických pomůcek

Anticer

www.anticer.cz

Audiocentrum

www.audiocentrumtv.cz

Audionika

www.audionika.cz

K+D SERVIS – Sluchadla

www.kdsluchadla.cz>

Kompone

www.kompone.cz

OS – Elektroakustik spol. s r.o.

www.elektroakustik.cz

Sennheiser

www.sennheiser.cz

Siemens

www.sluchadla.cz

KIND sluchadla

www.kind.cz

Sluchadlová akustika spol. s r. o.

www.sla.cz

Widex

www.widex.cz

tisk