Odkazy na další stránky ČUN: ústředí ČUN | ČUN Praha | ČUN Brno | ČUN Liberec | ČUN Zlin | ČUN Kroměříž | ČUN Jihlava | ČUN Ostrava | CZSP ČUN |

ČUN Liberec, Klášterní 117, 460 05 Liberec V, suterén budovy kláštera, vchod zezadu.     Mapa

Centrum sociálních služeb

Aktivity centra sociálních služeb jsou:

- základní sociální poradenství

- přednášky

- kurz českého jazyka

- arteterapie

- sportovní činnosti

- taneční kroužek
Kontakty:

tel.: 484 800 075

email: liberec@cun.cz

Renata Šedivá – vedoucí služby

mobil: 774 611 915

email: renata.sediva@cun.cz

Kristýna Siková – tlumočnice

mobil: 774 435 167

tisk